Rots en water

Rots en water is een psycho-fysieke sociale competentietraining die kinderen weerbaar maakt. De rots en water methodiek is speels en actief, gericht op weerbaarheid, conflictoplossing en het voorkomen van en omgaan met pesten.

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg durven gaan, zelfvertrouwen uitstralen

Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken en de grenzen van anderen te respecteren, samen leven door samen te spelen.

Kinderen ontdekken in deze training deze beide kwaliteiten in zichzelf en leren beide in te zetten. Het ene kind zal zich eerder wegcijferen en mag wat meer leren voor zichzelf op te komen (rots )terwijl het andere kind het misschien moeilijk vindt om voldoende rekening te houden met de ander ( water).

Het rots en water programma heeft als doel om het welbevinden van uw zoon of dochter te vergroten en sociale problemen waaronder pesten, conflicten, uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag te verminderen. We gaan actief aan de slag via spel en beweging en werken in deze korte training vooral aan houding/lichaamstaal. Door rots en watertaal te gebruiken leert uw kind meer bewust te worden van zijn/haar gedrag en wat het met de ander doet!

 • Sessie1: uitleg over rots en water taal/houding/groet.
 • Sessie 2: sterk staan/grenzen waarnemen/… voelen/ …uitstralen
 • Sessie 3: pesten en gepest worden/ het pest-mobiel rijdt nooit alleen
 • Sessie 4: grenzen aangeven in rots-taal en water-taal. “nee” leren zeggen.
 • Sessie 5: Wat heb ik geleerd? Hoe ga ik dit gebruiken op het schoolplein?

Voor kinderen van 10-12 / 13-15 die hun weerbaarheid willen vergroten. In de training leren jongeren (groep max 6 kinderen) , op een leerzame manier met hun houding, hun lichaam en hun grenzen om te gaan.

 • 1 intake/oudergesprek
 • 5 zaterdagochtenden 10.00-12.30
 • werkbundel
Lees meer
Let's live Together

Interesse in rots en water?

Benieuwd of we u kunnen helpen? Plan vrijblijvend een verkennend intakegesprek via aanmeldingsformulier of whatsapp.

Lees meer
Let's live Together

Tarieven

Inschrijving is definitief na eerste ouder/intakegesprek. Van zodra aan de eerste sessie in groepsaanbod is deelgenomen is terugbetaling onmogelijk, uitgezonderd op basis van een medisch attest.

Het groepsaanbod € 330 mag worden overgeschreven op rekeningnummer Beobank BE62 9501 1615 0761 onder vermelding van naam deelnemer en startdatum.

Betaling gebeurt steeds op het einde van een sessie. Cash of via bank App

Voor annulering binnen de 24 uur/of niet aanwezig zijn zonder verwittiging/wordt een kost aangerekend van 35€.

Sommige ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van psychologische interventies voor psychotherapeuten/psychologen die verbonden zijn aan een beroepsvereniging. U neemt hiervoor best contact op met uw ziekenfonds.

Binnen praktijk Stoop komen in aanmerking
 • Helan
 • Solidaris
 • L.M.
 • C.M.
 • Beroepsvereniging V.v.t.i.v
 • ECP holder
Aanmelden